Artikler fra 1950 - 1959

1950 s. 04-05 Bjerrestævnet i Nr. Nissum red. referat af Bjerrestævne 1950 Bjerre, Jacob og Ane Marie # 0025

1950 s. 10-12 1864-1913 Kristen Bjerre Bjergved, Helga # 0311 Nekrolog - i 1947 Bjerre, Kristen, Nissumby # 0097

1950 s. 13-15 Himmel eller helvede Bjerre, Gunnar # 0628 Barnsomserindrin ger Bjerre, Bertel Jacobsen # 0047

1950 s. 16-20 En hilsen fra Afrika Smith, Lis Bjerre # 0 434 Nygift dansker i Pretoria

1950 s. 18 Lemviger får stilling Fra Lemvig Folkeblad Danske i Canada Bjerre, Peder # 0528

1950 s. 21-22 Glædelig jul Pedersen, Solvejg Bjerre # 0629 Barndomserindringer Bjerre, Bertel Jacobsen # 0047

1951 s. 04-08 Hilsen fra Stillehavskysten Bjerre, Niels P. Jakobsen # 0163 Udrejse- og hjemlængsel

1951 s. 09-11 Da jeg mødte Halvorsen Bjerre, Laust Jakobsen # 0167 En norsk familietragedie

1951 s. 12-17 Med fragtdamper til Middelhavet Bjerre, Siliam # 0621 To måneders sørejse

1951 s. 18-19 Et barndomsminde Bjerre, Christen Engsnap # 0618 Bedstefars fødselsdag Bjerre, Bertel Jacobsen # 0047

1951 s. 20-22 Ane Kathrine Bjerre Bjerre, Niels # 0130 Brev til søsteren Martine Bjerre, Ane Kathrine # 0047+

1951 s. 22 1890-1951 Karen Tovborg Jensen Fra Land og Folk, 1951 Nekrolog Tovborg Jensen, Karen # 0556

1952 s. 03-19 Kristen Bjerre, hotelejer og kunstmaler Bjerre, Niels S. Jacobsen # 0514 Erindringer og mindeord Bjerre, Kresten Nørager Jakobsen # 0156

1952 s. 20-21 Paa Nørre Nissum Kirkegaard Lund, M.A.S. Tale ved afsløring af mindesten 1896 Bjerre, Jacob og Ane Marie # 0025

1952 s. 22-23 Kære slægtninge Bjerre, Eivind Smedegaard # 0551 Lærer i Bedsted, Sydslesvig

1953 s. 03-08 Folketingsmand P. Bjerre Bjerg, Marinus Levnedsskildring 1855-1941 Bjerre, P. Jakobsen Kokholm # 0102

1953 s. 09-11 Søren Bertelsen Risum Løvig, Jens P. Levnedsskildring 1838-1917 Bjerre, Søren Bertelsen # 0054

1953 s. 12 Bertel Bertelsen Risum Løvig, Jens P. Levnedsskildring 1866-1927 Bertelsen, Bertel (Risum) # 0218

1953 s. 13 Kristen Bertelsen Bjerre Bjerre, Bertel (1946) # 0213 Levnedsskildring 1882-1922 Bjerre, Kristen Bertelsen # 0053

1953 s. 14-15 1880-1953 Marie Bjerre Pedersen, Laurids Marimus # 0136+ Nekrolog Bjerre, Mette Marie # 0136

1953 s. 15-16 Tiden mellem de to lys Bjerre, Gunnar # 0628 Barndomsminde Bjerre, Martine Engsnap # 0177+

1953 s. 16 I moders stue Bjerre, Gunnar # 0628 Digt

1953 s. 17 De gamle fortalte Bjerre, Enrico # 0622 Opfordring til slægtsfortælling Engsnap, Christen # 0095+

1953 S. 18-19 Farvel til Danmark Tinghøj, Karen Bjerre # 0605 Digt ved afrejsen fra Sandgåden

1953 s. 19 Angående Bjerrestævner Bjerre, Bertel # 0617

1953 s. 20-21 Er Bjerrestævnerne gode nok Bjerre, Peter # 0616

1953 s. 21-22 Henfarne slægter Bjerre, Uffe # 1479 Bjerrernes kristendomssyn

1954 s. 03-16 Kunstmaler Niels (Jakob) Bjerre Bjerre, Niels S. Jacobsen # 0514 Interview + skildring Bjerre, Niels # 0130

1954 s. 16-21 Smaatræk om Niels Bjerre div. aviser og blade Bjerre, Niels # 0130

1954 s. 22-23 Slægts- og barndomsminder Bjerre, P., Oslo # 0202 bl.a. om den første Bjerrefest

1954 s. 23 Lille Siliam i Kirkegaard Bjerre, Mads Fiskbæk # 0177 Digt Bjerre, Siliam # 0521

1954 s. 24-25 Kære Brevdue Jensen, Berthel Bjerre # 0611 Digt Bjerre, Ane Dorthea # 0175

1954 s. 25-26 Amerikabrev Jensen, (Anna ) Kathrine # 0806 Livsfortælling i privat brev Norbjerg, Anker # 0606+

1955 s. 03-05 Hjem til jul Bjerre, Laust Jakobsen # 0167 Fra Norge til Danmark 1894

1955 s. 06-14 Min dagbog 1 Bjerre, Ingeborg Kjellerup # 0138+ Afrikarejsen 1955

1955 s. 14-19 Min dagbog 2 Bjerre, Ingeborg Kjellerup # 0138+ Hos Lis og George Bjerre, Lis # 0434

1955 s. 20-24 Min dagbog 3 Bjerre, Ingeborg Kjellerup # 0138+ bl.a. sejltur på Zambezi-floden

1955 s. 25-34 Min dagbog 4 Bjerre, Ingeborg Kjellerup # 0138+ Barnedåb og hjemrejse Smith, Ingeborg Bjerre # 1066

1956 s. 03-09 Mads Bertelsen Bjerre Bjerre, Bertel Madsen # 0236 En søn om sin far Bjerre, Mads B. # 0059

1956 s. 10-14 Mads Bertelsen Bjerre, Sir Thøgersen, Knud (1928 Hyldest til 80-årsdagen Bjerre, Mads B. # 0059

1956 s. 14-22 Gårdejer Mads B. Bjerre, Sir div. avisartikler bl.a. mindestensafsløring 1938 Bjerre, Mads B. # 0059

1956 s. 16-17 Levnedsberetning Bjerre, Mads Bertelsen # 0059 Ridder af Dannebrog 1928

1956 s. 23-26 Bjerre-Stævnet Christensen, Vagn Bjerre # 1505

1956 s. 26-28 Et korrektiv til stamtavlen Lodbjerg, Thorv. Om de ældste i slægten

1956 s. 29-31 En Hundredaarsdag Bjørnbak, E. 3 Bjerre-politikere Bjerre, P. Jakobsen Kokholm # 0102

1956 s. 32 Fortid og nutid Bjerre, Peter # 0616 "Bonde og Handelsmand" Sandholm, Jens # 0046

1956 s. 32-33 Min hyldest til Vestjylland Tybjerg, Jens Bjerre # 1502

1956 s. 33 Vi følger med tiden - 1 Bjerre, Peter # 0616 Bjerre-teknikere i udlandet Jensen, Ole # 1453

1956 s. 33 Vi følger med tiden - 2 Bjerre, Peter # 0616 Bjerre-teknikere i udlandet Arne, Christian # 0614

1956 s. 33 Vi følger med tiden - 3 Bjerre, Peter # 0616 Bjerre-teknikere i udlandet Tinghøj Pedersen, Poul Egon # 1443

1956 s. 33 Vi følger med tiden - 4 Bjerre, Peter # 0616 Bjerre-teknikere i udlandet Sloth, Eric Nils # 1444

1957 s. 03 Tanker Allehelgenssøndag Dejgaard, Niels og Birgitte # 0619 Bjerrer i Vebbestrup Bjerre, Bertel Jakobsen # 0047

1957 s. 04-11 Barndomsminder Bjerre, Niels P. Jakobsen # 0163 Erindringer fra Kviesgaard i Fabjerg Bjerre, Niels og Ane Sofie # 0043

1957 s. 12-16 Med SAS over Nordpolen Olesen, Dorrit Bjerre # 0363 Nygift Bjerrepige i Vancouver

1957 s. 17 Farbror Anker Bjerre, Chr. E. # 0618 Mindeprd om Bjerre på Bornhom Bjerre, Anker # 0182

1957 s. 18 1884-1957 Anker Bjerre Bornholmeravis Nekrolog Bjerre, Anker # 0182

1957 s. 19 1921-1957 Aase Bjerre Bjerre, Enrico # 0622 Nekrolog Bjerre, Aase # 0362

1957 s. 20 Kære slægtninge Tybjerg, Signe Bjerre # 0626 Konservering af N.B.s tegninger Bjerre, Niels # 0130

1957 s. 20 Kunstmaler Niels Bjerre Bjerre, Bertel # 0617 Om Kunstforeningens bog Bjerre, Niels # 0130

1957 s. 22-39 Brevduen 1903 genoptrykt

1957 s. 40-41 3 breve i anl. Af Brevduen 1903 Graversen, G.K. # 0243

1958 s. 03-05 Tanker omkring Allehelgen Hillersborg, Ejner # 0743

1958 s. 05-06 Ved gårdsleddet Bjerre, Hedevig Jakobsen # 0584 Om familiefølelse

1958 s. 08-09 Engsnap Bjerre, Agnes K. Engsnap # 0307 Sang 1944 Bjerre, Vagn O. # 0658

1958 s. 10-11 Livet er en svale Bjerre, Svend Erik # 1468 Verdensomspændende fællesskab

1958 s. 12-14 Slægtsfølelse Bjerre, Frits # 0416

1958 S. 15-16 Niels Bjerre-samlingen red. Om N.B. på Lemvig Museum Bjerre, Niels # 0130

1958 s. 17-20 Yellowstone mm, 1958 Olesen, Dorrit Bjerre # 0363 Brev til Thora og Alfred Bjerre, Bedsted # 0114

1959 s. 01 Forsidebillede BP Træsnit: Plovmand med to heste

1959 s. 03-06 K. Bjerre Bronée, Karen Bjerre # 0337 100-års minde Bjerre, Gravers Kristian Kokholm # 0103

1959 s. 07-08 Salighed Bjerre, K. # 0103 Digt

1959 s. 08-11 Indtryk fra Indien Bjerre, Svend Erik # 1468 bl.a.møde med Dalai Lama

1959 s. 12-26 Fra halvfemsernes Nr. Nissum Mouritsen, Mourits Friskolen i Nr. Nissum Bjerre, Jacob og sønner # 0025

1959 s. 26 En hilsen fra Californien Bjerre, Niels P. Jakobsen # 0163

1959 s. 27-29 Jul i 90'erne i Dybe Stjøjberg, Karen # 0593 Barnsomserindringer Thyboe, Marie og Jens # 0174

1959 s. 29 Chr. Paakjær fortæller Paakjær, Christian # 0409 Bjerre, P. Jakobsen Kokholm # 0102

1959 s. 30-32 What are your plans? Bjerre, Poul # 0435 Kirke og skole i Athens, Ohio

1959 s. 32-33 1868-1959 Ane Marie Bjerre Bjerre, Bertel # 0617 Nekrolog Bjerre, Amne Marie Berthelsen # 0165+

1959 s. 34-36 Stævnet på Bovbjer Bjerre, Enrico # 0622 Bjerrestævne 1959

 

Hvordan bliver man medlem? Praktisk info findes her
Hvad er Ancestry og hvordan bidrager man og bliver selv medlem. Klik her
 
Deadline for søgning af rejselegat 2012 er den 15. marts. Regler og kriterier findes her
 
Asger Bjerre-Nielsen  | repzzaj@hotmail.com