Artikler fra 1950 - 1959

1950 s. 04-05 Bjerrestævnet i Nr. Nissum red. referat af Bjerrestævne 1950 Bjerre, Jacob og Ane Marie # 0025

1950 s. 10-12 1864-1913 Kristen Bjerre Bjergved, Helga # 0311 Nekrolog - i 1947 Bjerre, Kristen, Nissumby # 0097

1950 s. 13-15 Himmel eller helvede Bjerre, Gunnar # 0628 Barnsomserindrin ger Bjerre, Bertel Jacobsen # 0047

1950 s. 16-20 En hilsen fra Afrika Smith, Lis Bjerre # 0 434 Nygift dansker i Pretoria

1950 s. 18 Lemviger får stilling Fra Lemvig Folkeblad Danske i Canada Bjerre, Peder # 0528

1950 s. 21-22 Glædelig jul Pedersen, Solvejg Bjerre # 0629 Barndomserindringer Bjerre, Bertel Jacobsen # 0047

1951 s. 04-08 Hilsen fra Stillehavskysten Bjerre, Niels P. Jakobsen # 0163 Udrejse- og hjemlængsel

1951 s. 09-11 Da jeg mødte Halvorsen Bjerre, Laust Jakobsen # 0167 En norsk familietragedie

1951 s. 12-17 Med fragtdamper til Middelhavet Bjerre, Siliam # 0621 To måneders sørejse

1951 s. 18-19 Et barndomsminde Bjerre, Christen Engsnap # 0618 Bedstefars fødselsdag Bjerre, Bertel Jacobsen # 0047

1951 s. 20-22 Ane Kathrine Bjerre Bjerre, Niels # 0130 Brev til søsteren Martine Bjerre, Ane Kathrine # 0047+

1951 s. 22 1890-1951 Karen Tovborg Jensen Fra Land og Folk, 1951 Nekrolog Tovborg Jensen, Karen # 0556

1952 s. 03-19 Kristen Bjerre, hotelejer og kunstmaler Bjerre, Niels S. Jacobsen # 0514 Erindringer og mindeord Bjerre, Kresten Nørager Jakobsen # 0156

1952 s. 20-21 Paa Nørre Nissum Kirkegaard Lund, M.A.S. Tale ved afsløring af mindesten 1896 Bjerre, Jacob og Ane Marie # 0025

1952 s. 22-23 Kære slægtninge Bjerre, Eivind Smedegaard # 0551 Lærer i Bedsted, Sydslesvig

1953 s. 03-08 Folketingsmand P. Bjerre Bjerg, Marinus Levnedsskildring 1855-1941 Bjerre, P. Jakobsen Kokholm # 0102

1953 s. 09-11 Søren Bertelsen Risum Løvig, Jens P. Levnedsskildring 1838-1917 Bjerre, Søren Bertelsen # 0054

1953 s. 12 Bertel Bertelsen Risum Løvig, Jens P. Levnedsskildring 1866-1927 Bertelsen, Bertel (Risum) # 0218

1953 s. 13 Kristen Bertelsen Bjerre Bjerre, Bertel (1946) # 0213 Levnedsskildring 1882-1922 Bjerre, Kristen Bertelsen # 0053

1953 s. 14-15 1880-1953 Marie Bjerre Pedersen, Laurids Marimus # 0136+ Nekrolog Bjerre, Mette Marie # 0136

1953 s. 15-16 Tiden mellem de to lys Bjerre, Gunnar # 0628 Barndomsminde Bjerre, Martine Engsnap # 0177+

1953 s. 16 I moders stue Bjerre, Gunnar # 0628 Digt

1953 s. 17 De gamle fortalte Bjerre, Enrico # 0622 Opfordring til slægtsfortælling Engsnap, Christen # 0095+

1953 S. 18-19 Farvel til Danmark Tinghøj, Karen Bjerre # 0605 Digt ved afrejsen fra Sandgåden

1953 s. 19 Angående Bjerrestævner Bjerre, Bertel # 0617

1953 s. 20-21 Er Bjerrestævnerne gode nok Bjerre, Peter # 0616

1953 s. 21-22 Henfarne slægter Bjerre, Uffe # 1479 Bjerrernes kristendomssyn

1954 s. 03-16 Kunstmaler Niels (Jakob) Bjerre Bjerre, Niels S. Jacobsen # 0514 Interview + skildring Bjerre, Niels # 0130

1954 s. 16-21 Smaatræk om Niels Bjerre div. aviser og blade Bjerre, Niels # 0130

1954 s. 22-23 Slægts- og barndomsminder Bjerre, P., Oslo # 0202 bl.a. om den første Bjerrefest

1954 s. 23 Lille Siliam i Kirkegaard Bjerre, Mads Fiskbæk # 0177 Digt Bjerre, Siliam # 0521

1954 s. 24-25 Kære Brevdue Jensen, Berthel Bjerre # 0611 Digt Bjerre, Ane Dorthea # 0175

1954 s. 25-26 Amerikabrev Jensen, (Anna ) Kathrine # 0806 Livsfortælling i privat brev Norbjerg, Anker # 0606+

1955 s. 03-05 Hjem til jul Bjerre, Laust Jakobsen # 0167 Fra Norge til Danmark 1894

1955 s. 06-14 Min dagbog 1 Bjerre, Ingeborg Kjellerup # 0138+ Afrikarejsen 1955

1955 s. 14-19 Min dagbog 2 Bjerre, Ingeborg Kjellerup # 0138+ Hos Lis og George Bjerre, Lis # 0434

1955 s. 20-24 Min dagbog 3 Bjerre, Ingeborg Kjellerup # 0138+ bl.a. sejltur på Zambezi-floden

1955 s. 25-34 Min dagbog 4 Bjerre, Ingeborg Kjellerup # 0138+ Barnedåb og hjemrejse Smith, Ingeborg Bjerre # 1066

1956 s. 03-09 Mads Bertelsen Bjerre Bjerre, Bertel Madsen # 0236 En søn om sin far Bjerre, Mads B. # 0059

1956 s. 10-14 Mads Bertelsen Bjerre, Sir Thøgersen, Knud (1928 Hyldest til 80-årsdagen Bjerre, Mads B. # 0059

1956 s. 14-22 Gårdejer Mads B. Bjerre, Sir div. avisartikler bl.a. mindestensafsløring 1938 Bjerre, Mads B. # 0059

1956 s. 16-17 Levnedsberetning Bjerre, Mads Bertelsen # 0059 Ridder af Dannebrog 1928

1956 s. 23-26 Bjerre-Stævnet Christensen, Vagn Bjerre # 1505

1956 s. 26-28 Et korrektiv til stamtavlen Lodbjerg, Thorv. Om de ældste i slægten

1956 s. 29-31 En Hundredaarsdag Bjørnbak, E. 3 Bjerre-politikere Bjerre, P. Jakobsen Kokholm # 0102

1956 s. 32 Fortid og nutid Bjerre, Peter # 0616 "Bonde og Handelsmand" Sandholm, Jens # 0046

1956 s. 32-33 Min hyldest til Vestjylland Tybjerg, Jens Bjerre # 1502

1956 s. 33 Vi følger med tiden - 1 Bjerre, Peter # 0616 Bjerre-teknikere i udlandet Jensen, Ole # 1453

1956 s. 33 Vi følger med tiden - 2 Bjerre, Peter # 0616 Bjerre-teknikere i udlandet Arne, Christian # 0614

1956 s. 33 Vi følger med tiden - 3 Bjerre, Peter # 0616 Bjerre-teknikere i udlandet Tinghøj Pedersen, Poul Egon # 1443

1956 s. 33 Vi følger med tiden - 4 Bjerre, Peter # 0616 Bjerre-teknikere i udlandet Sloth, Eric Nils # 1444

1957 s. 03 Tanker Allehelgenssøndag Dejgaard, Niels og Birgitte # 0619 Bjerrer i Vebbestrup Bjerre, Bertel Jakobsen # 0047

1957 s. 04-11 Barndomsminder Bjerre, Niels P. Jakobsen # 0163 Erindringer fra Kviesgaard i Fabjerg Bjerre, Niels og Ane Sofie # 0043

1957 s. 12-16 Med SAS over Nordpolen Olesen, Dorrit Bjerre # 0363 Nygift Bjerrepige i Vancouver

1957 s. 17 Farbror Anker Bjerre, Chr. E. # 0618 Mindeprd om Bjerre på Bornhom Bjerre, Anker # 0182

1957 s. 18 1884-1957 Anker Bjerre Bornholmeravis Nekrolog Bjerre, Anker # 0182

1957 s. 19 1921-1957 Aase Bjerre Bjerre, Enrico # 0622 Nekrolog Bjerre, Aase # 0362

1957 s. 20 Kære slægtninge Tybjerg, Signe Bjerre # 0626 Konservering af N.B.s tegninger Bjerre, Niels # 0130

1957 s. 20 Kunstmaler Niels Bjerre Bjerre, Bertel # 0617 Om Kunstforeningens bog Bjerre, Niels # 0130

1957 s. 22-39 Brevduen 1903 genoptrykt

1957 s. 40-41 3 breve i anl. Af Brevduen 1903 Graversen, G.K. # 0243

1958 s. 03-05 Tanker omkring Allehelgen Hillersborg, Ejner # 0743

1958 s. 05-06 Ved gårdsleddet Bjerre, Hedevig Jakobsen # 0584 Om familiefølelse

1958 s. 08-09 Engsnap Bjerre, Agnes K. Engsnap # 0307 Sang 1944 Bjerre, Vagn O. # 0658

1958 s. 10-11 Livet er en svale Bjerre, Svend Erik # 1468 Verdensomspændende fællesskab

1958 s. 12-14 Slægtsfølelse Bjerre, Frits # 0416

1958 S. 15-16 Niels Bjerre-samlingen red. Om N.B. på Lemvig Museum Bjerre, Niels # 0130

1958 s. 17-20 Yellowstone mm, 1958 Olesen, Dorrit Bjerre # 0363 Brev til Thora og Alfred Bjerre, Bedsted # 0114

1959 s. 01 Forsidebillede BP Træsnit: Plovmand med to heste

1959 s. 03-06 K. Bjerre Bronée, Karen Bjerre # 0337 100-års minde Bjerre, Gravers Kristian Kokholm # 0103

1959 s. 07-08 Salighed Bjerre, K. # 0103 Digt

1959 s. 08-11 Indtryk fra Indien Bjerre, Svend Erik # 1468 bl.a.møde med Dalai Lama

1959 s. 12-26 Fra halvfemsernes Nr. Nissum Mouritsen, Mourits Friskolen i Nr. Nissum Bjerre, Jacob og sønner # 0025

1959 s. 26 En hilsen fra Californien Bjerre, Niels P. Jakobsen # 0163

1959 s. 27-29 Jul i 90'erne i Dybe Stjøjberg, Karen # 0593 Barnsomserindringer Thyboe, Marie og Jens # 0174

1959 s. 29 Chr. Paakjær fortæller Paakjær, Christian # 0409 Bjerre, P. Jakobsen Kokholm # 0102

1959 s. 30-32 What are your plans? Bjerre, Poul # 0435 Kirke og skole i Athens, Ohio

1959 s. 32-33 1868-1959 Ane Marie Bjerre Bjerre, Bertel # 0617 Nekrolog Bjerre, Amne Marie Berthelsen # 0165+

1959 s. 34-36 Stævnet på Bovbjer Bjerre, Enrico # 0622 Bjerrestævne 1959

 

Hvordan bliver man medlem? Praktisk info findes her
Hvad er Ancestry og hvordan bidrager man og bliver selv medlem. Klik her
 
Asger Bjerre-Nielsen  | repzzaj@hotmail.com