Bjerrearkivet

 Bjerreslægtens arkiv er en samling af dokumenter, billeder, korrespondance, bøger mv. som gennem tiden er overgivet i foreningens varetægt for at bevare det i slægtens eje.

I foråret 2009 er hele arkivet blevet gennemgået og registreret af foreningens bestyrelse, så det er nemt at få et overblik over indholdet. Foreningens oversigt over arkivet – arkivlisten - findes ved tryk på knappen til højre på denne side.


Arkivets tilgængelighed 

Arkivmaterialet er deponeret og registreret i Lokalhistorisk Arkiv i Lemvig i juni 2009. Lokalhistorisk Arkiv har til huse på Lemvig Bibliotek. Foreningens arkivliste udgør deponeringslisten på Lokalhistorisk Arkiv, mens biblioteket selv har registreret indholdet i det officielle arkivsystem Arkibas 4. Ved forespørgsel kan arkivets enkelte effekter studeres på bibliotekets læsesal. Hjemlån er ikke muligt

Yderligere materiale til arkivet:

Arkivet skal og bør suppleres med nyt materiale og med nyfundet gammelt materiale.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer af Bjerreslægten til at deponere materiale af almen interesse for slægten i arkivet. Materialet kan bestå af billeder, fotos, notater, udklip, korrespondance, manuskripter o.a. Bøger kan deponeres, hvis de (primært) omhandler medlemmer af slægten.

Aktuelt materiale sendes til foreningens formand. Med mellemrum vil bestyrelsen opdatere arkivlisten og foretage den fysiske deponering i Lemvig.

Arkivets fremtid:

Aftalen om deponering indebærer at Bjerreslægtens arkiv fortsat er i slægtens eje, men at arkivet frem til 2029 opbevares forsvarligt i Lemvig.

Foreningen Bjerreslægten skal selv tage initiativ til arkivets skæbne inden 9. juni 2029, da arkivet ellers pr. denne dato overgår til offentlig ejendom.

Hvordan bliver man medlem? Praktisk info findes her
Hvad er Ancestry og hvordan bidrager man og bliver selv medlem. Klik her
 
Asger Bjerre-Nielsen  | repzzaj@hotmail.com