Slægtstavlen

Bjerrerne har i over hundrede år været særdeles slægtsbevidste. Stamtavle over Bjerre-Slægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro
blev trykt i 1902 som ’manuskript for venner’, et ret beskedent hæfte på 62 sider som indeholder 419 numre. Dog mangler der
en hel del numre ind i mellem. Det afslører at udgiverne ikke så bogen som endegyldig, men forudsatte at de manglende numre
ville blive udfyldt på et senere tidspunkt, hvilket desværre ikke kom til at holde stik.
 
”Slægtens Hjem omtales første Gang 1638. Da kaldtes det Bieregaard og siges at have Navn efter Krunderup Bjerge, østen for
hvilke det ligger. Bjerre var på den tid én Gaard. Den blev imidlertid snart delt. I 1664 finder vi Store Bjerre og Lille Bjerre nævnt.

1690 nævnes St. Bjerre under Ryttergodset; senere kom Gården under Ausumgaard.” (cit. Stamtavlen fra 1902 s. 13).
 
Den anden udgave af Stamtavle over Bjerre-Slægten, 2. udgave tilrettelagt af Thorv. Lodberg udkom i 1948. Nu var omfanget
vokset betragteligt, godt 280 sider og 1630 numre.De tre trykte Slægstavler fra 1902, 1948 og 1978

Hvordan bliver man medlem? Praktisk info findes her
Hvad er Ancestry og hvordan bidrager man og bliver selv medlem. Klik her
 
Asger Bjerre-Nielsen  | repzzaj@hotmail.com