Senere stævner

Siden 1898 er der afholdt en lang række Bjerrestævner. Til at begynde med var det med lidt ujævne mellemrum, seks til ni år. Efter det syvende stævne i 1935 varede det elleve år inden traditionen blev genoptaget efter besættelsestiden. Herefter samledes slægten hvert andet år et par gange, så blev det hvert tredje år. Siden 1986 er der hvert fjerde år blevet indkaldt til Bjerrefest. Over halvdelen har fundet sted på Bovbjerg og i Ferring. Sir Lyngbjerg har dannet ramme om fem, heraf afholdtes 100 års jubilæet i 1998 på Sir Lyngbjerg, i Store Bjerre og i Mejruphallen.

I 2002 samledes vi i Vedersø med gudstjeneste i kirken og derefter holdtes festen på Idrætsefterskolen og i Sognegården.

Hvordan bliver man medlem? Praktisk info findes her
Hvad er Ancestry og hvordan bidrager man og bliver selv medlem. Klik her
 
Asger Bjerre-Nielsen  | repzzaj@hotmail.com